IJzersterk voor een beter klimaatWereldwijd zijn de klimaatwetenschappers het erover eens. De broeikasgassen die de mens uitstoot hebben een dominante invloed op het klimaat. De gevolgen zijn wereldwijd waarneembaar. Steeds meer organisaties maken verduurzamingsslagen en dat is maar goed ook!  


Als onderneming in de onderhoudsbranche zijn er vier opties om CO2-uitstoot terug te dringen. Energie besparen, inkoop verduurzamen, vervoer vergroenen en zuiniger zijn met grondstoffen. De maatregelen die wij treffen inclusief bijbehorende doelstellingen zijn op deze pagina te lezen. 

CO2-Footprint 2020


Een weergave van onze CO2 footprint thematisch bijgehouden over het jaar 2020. Ieder jaar zullen hier een aantal thema´s aan toegevoegd worden. Denk aan bedrijfsafval, gevaarlijk afval en goederenvervoer. De totale uitstoot van 226 ton bestaat voor 85% uit zakelijk en woon/werk verkeer waarbij de uitstoot in diesel de boventoon voert. Op het zakelijke verkeer zal in eerste instantie onze focus liggen. Daarnaast zal vanaf Q1 2022 onze bedrijfspand aan de Veldkersweg energieneutraal opgeleverd worden waarbij de inkoop elektriciteit en gas wordt gereduceerd tot het minimale (nihil) en het pand voldoende energie zal opwekken om het deels elektrische wagenpark te voorzien van zelfopgewekte stroom.  

Aanpak


We elektrificeren niet alleen ons wagenpark, we stimuleren het woon-werk en binnenstedelijk verkeer actief met elektrische fietsen, saneren dieselvoertuigen en investeren in hybride hoogwerkers. Met dit efficiënte en groene logistiekbeleid willen we de CO2 uitstoot in 2025 minimaal voor een kwart verminderen. Samen met onze medewerkers én opdrachtgevers streven we naar een groene(re) toekomst.