IJzersterk voor een beter klimaat


De gevolgen van klimaatverandering zijn direct voelbaar in onze dagelijkse werkzaamheden. Woonwijken warmen op, materialen worden schaarser en de vraag naar energiebesparende maatregelen neemt toe. Als Hoftijzer willen we bijdragen aan een duurzame toekomst voor de volgende generaties en een leefbare aarde doorgeven.  Als betrokken onderneming treffen wij waar mogelijk maatregelen om onze footprint te minimaliseren. Enerzijds door het uitvoeren van kwalitatief hoogwaardig onderhoud, anderzijds door het toepassen van energiebesparende maatregelen aan onze projecten en binnen onze bedrijfsvoering.

ONZE AMBITIE
In 2035 is Hoftijzer een toekomstbestendige organisatie die bouwt aan een klimaatadaptieve en natuurinclusieve woonomgeving.


Aanpak


We elektrificeren niet alleen ons wagenpark, maar we stimuleren het woon-werk en binnenstedelijk verkeer actief met elektrische fietsen, saneren dieselvoertuigen en investeren in hybride hoogwerkers.


Maar daar blijft het niet bij! De 144 zonnepanelen op ons pand voorzien ons van voldoende energie om de inkoop van energie terug te dringen naar 0. De productie van onze bedrijfskleding wordt volledig gecompenseerd middels het programma van TreesforAll. Alle benodigde materialen worden één keer per week in herbruikbare kratten aangeleverd en onze versleten bedrijfskleding wordt door ons zelf ingezameld en gerecycled tot herbruikbare materialen. Niet minder belangrijk, onze koffie komt direct van de branderij in herbruikbare verpakking op de fiets naar ons kantoor.


Met dit efficiënte en groene logistiekbeleid willen we de CO2 uitstoot in 2025 met een kwart verminderd hebben t.o.v. 2020. Samen met onze medewerkers én opdrachtgevers streven we naar een bewustere en groene(re) toekomst.