IJzersterk voor een beter klimaatWereldwijd zijn de klimaatwetenschappers het erover eens. De broeikasgassen die de mens uitstoot hebben een dominante invloed op het klimaat. De gevolgen zijn wereldwijd waarneembaar. Als betrokken onderneming treffen wij waar mogelijk maatregelen om onze CO2-footprint te minimaliseren.  


Na een energiescan in het jaar 2020 blijken er vier realistische opties om onze CO2-uitstoot terug te dringen. Energie besparen op bedrijfsvoering, inkoop en bijbehorende logistiek verduurzamen, aanpassen vervoersmiddelen en bewuster omgaan met grondstoffen. De maatregelen die wij treffen inclusief bijbehorende doelstellingen zijn op deze pagina te lezen.

CO2-Footprint 2020


Een weergave van onze CO2 footprint thematisch bijgehouden over het jaar 2020 & 2021. Jaarlijks zullen hier een aantal thema´s aan toegevoegd worden. Denk aan bedrijfsafval, gevaarlijk afval en goederenvervoer.


De totale uitstoot van 226 ton in 2020 bestond voor 85% uit zakelijk en woon/werk verkeer waarbij de uitstoot in diesel de boventoon voert. Op dit aspect zal in eerste instantie onze focus liggen. Na een aantal maatregelen halverwege 2021 zien we dat onze totale uitstoot in 2021 met 6% is gedaald naar 211 ton CO2. Per fte is het verbruik zelfs met 11% gedaald.


Halverwege 2022 zal ons bedrijfspand aan de Veldkersweg energieneutraal opgeleverd worden waarbij de inkoop elektriciteit en gas wordt gereduceerd tot het minimale (nihil) en het pand voldoende energie zal opwekken om het deels elektrische wagenpark te voorzien van zelfopgewekte stroom.  

Aanpak


We elektrificeren niet alleen ons wagenpark, we stimuleren het woon-werk en binnenstedelijk verkeer actief met elektrische fietsen, saneren dieselvoertuigen en investeren in hybride hoogwerkers. Met dit efficiënte en groene logistiekbeleid willen we de CO2 uitstoot in 2025 met een kwart verminderd hebben t.o.v. 2020. Samen met onze medewerkers én opdrachtgevers streven we naar een bewustere en groene(re) toekomst.